Logowanie
 
 
Nowy użytkownik
Odzyskanie hasła

Użytkownikami IBOKa mogą zostać Klienci, którzy posiadają aktualną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz dostarczania ciepła.